dotyczył dostawy i montażu 477 zestawów instalacji solarnych na terenie Gminy Ryki w tym 289 zestawów solarnych dwu panelowych z zasobnikiem 300 dm3 oraz 188 zestawów solarnych trzy panelowych z zasobnikiem 300 dm3. Zgodnie z wynikiem przetargu zadanie realizowała firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej.
Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową z dnia 7 września 2017r. wyniosła 4 205 959,56 zł brutto. Termin realizacji do 11.09.2018r. Zadanie realizowano w terminie umownym.
Wykonana inwestycja wpłynie znacząco na podniesienie jakości życia mieszkańców w gminie Ryki głównie poprzez: redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę stanu jakości powietrza oraz obniżenie koszów utrzymania gospodarstwa domowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Gmina Ryki 2018
Deklaracja dostępności