Gmina Ryki informuje że reklamacje należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Miejskim w Rykach w pokoju 213 w godzinach urzędowania na wypełnionym protokole reklamacyjnym.

Najważniejsze informacje serwisowe dotyczące instalacji solarnej.

Protokół reklamacyjny

Zgłaszający awarię powinien wypełnić pola oznaczone gwiazdką.

Serwis pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Informujemy, że problemy z uruchomieniem pompy górnej wężownicy nie są usterkami gwarancyjnymi. Użytkownik powinien samodzielnie dokonywać odblokowania takiej pompy.
Wezwania z w/w problemem objęte zostaną kosztami niezasadnego wezwania serwisu.
Instrukcja uruchomienia pompy po sezonie letnim
Instrukcja obsługi zestawu solarnego
Usługi wykraczające poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej

 

Cennik zgłoszeń nie wynikających z odpowiedzialności gwarancyjnej
obowiązujący od 22.01.2020 r.

Lp. Usterki Cena brutto Typ zlecenia
1 Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach jednego przyjazdu) + cena konstrukcji, rury, armatury w razie konieczności wymiany lub dołożenia 1 500 zł  Praca dodatkowa
2 Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach 2 niezależnych wizyt) + cena konstrukcji, rury, armatury w razie konieczności wymiany lub dołożenia 2 300 zł  Praca dodatkowa
3 Montaż reduktora ciśnienia 400 zł  Praca dodatkowa
4 Montaż pompy obiegowej / montaż pompy na górnej wężownicy 1 000 zł  Praca dodatkowa
5 Montaż UPS-a (podtrzymanie napięcia) 900 zł  Praca dodatkowa
6 Czyszczenie reduktora ciśnień lub filtra siatkowego 170 zł  Praca dodatkowa
7 Czyszczenie wymiennika C.W.U. wewnątrz 800 zł  Praca dodatkowa
8 Wymiana rury solarnej (kol. rurowe-próżniowe) - uszkodzenie mechaniczne 300 zł  Praca dodatkowa
9 Powtórne uzupełnienie ciśnienia w przeponie naczynia wzbiorczego - uszkodzenie niegwarancyjne 50 zł  Praca dodatkowa
10 Przywrócenie prawidłowych ustawień w sterowniku solarnym - uszkodzenie niegwarancyjne na skutek ingerencji użytkownika w urządzenie 300 zł  Praca dodatkowa
11 Wymiana anody tytanowej - uszkodzenie niegwarancyjne (np. na skutek braku podpięcia zasilania do sprawnie działającej sieci elektrycznej) 400 zł  Praca dodatkowa
12 Wymiana dwóch luster kolektora - uszkodzenie mechaniczne 300 zł  Praca dodatkowa
13 Wymiana akumulatora w systemie zasilania awaryjnego - uszkodzenie w wyniku głębokiego rozładowania 350 zł  Praca dodatkowa
14 Wymiana sterownika solarnego - uszkodzenie niegwarancyjne 600 zł Interwencja niegwarancyjna
15 Wymiana czujnika T1 - uszkodzenie niegwarancyjne 200 zł Interwencja niegwarancyjna
16 Wymiana reduktora ciśnienia - uszkodzenie niegwarancyjne 400 zł Interwencja niegwarancyjna
17 Wymiana zasilacza do anody po przepięciu (zasilacz trafia do ekspertyzy) 600 zł Interwencja niegwarancyjna
18 Wymiana pompy solarnej - uszkodzenie niegwarancyjne 870 zł Interwencja niegwarancyjna
19 Wymiana pompy CO/CWU - uszkodzenie niegwarancyjne 750 zł Interwencja niegwarancyjna
20 Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja oraz ponowne przeszkolenie Użytkownika; ewentualne wykonanie właściwych nastaw 200 zł Interwencja niegwarancyjna
21 Godzina pracy serwisanta (dla prac nieujętych cennikiem) 250 zł Interwencja niegwarancyjna
22 Wymiana pompy ciepła - uszkodzenie niegwarancyjne cena ustalana indywidualnie Interwencja niegwarancyjna

 Zakazuje się ingerencji osób trzecich w instalację oraz jej elementy przez okres obowiązywania gwarancji tj. 60 miesięcy od daty odbioru.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Gmina Ryki 2018
Deklaracja dostępności