Gmina Ryki informuje że reklamacje należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Miejskim w Rykach w pokoju 213 w godzinach urzędowania na wypełnionym protokole reklamacyjnym.

Najważniejsze informacje serwisowe dotyczące instalacji solarnej.

Protokół reklamacyjny

Zgłaszający awarię powinien wypełnić pola oznaczone gwiazdką.

Serwis pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Informujemy, że problemy z uruchomieniem pompy górnej wężownicy nie są usterkami gwarancyjnymi. Użytkownik powinien samodzielnie dokonywać odblokowania takiej pompy.
Wezwania z w/w problemem objęte zostaną kosztami niezasadnego wezwania serwisu.
Instrukcja uruchomienia pompy po sezonie letnim
Instrukcja obsługi zestawu solarnego
Usługi wykraczające poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej

 Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
obowiązujący od 01.01.2022
kolektory słoneczne i pompy ciepła

Lp. Rodzaj interwencji Cena brutto (zł) Uwagi Typ zlecenia
1 Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku
(w ramach jednego przyjazdu)
2 000 Cena dotyczy usługi. Cena konstrukcji, rury, armatury w razie konieczności wymiany lub dołożenia zostanie wyceniana indywidualnie i doliczona do
ceny końcowej.
 Praca dodatkowa
2 Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach 2 niezależnych wizyt) 3 100 Cena dotyczy usługi. Cena konstrukcji, rury, armatury w razie konieczności wymiany lub dołożenia zostanie wyceniana indywidualnie i doliczona do
ceny końcowej. 
 Praca dodatkowa
3 Montaż reduktora ciśnienia 620 Cena dotyczy urządzenia i usługi.   Praca dodatkowa
4 Montaż pompy obiegowej / montaż pompy na górnej wężownicy 1 350 Cena dotyczy urządzenia i usługi.  Praca dodatkowa
5 Montaż grzałki elektrycznej 600 Cena dotyczy urządzenia i usługi.  Praca dodatkowa
6 Montaż UPS-a (podtrzymanie napięcia) 1 300 Cena dotyczy urządzenia i usługi.   Praca dodatkowa
7 Czyszczenie reduktora ciśnień lub filtra siatkowego 370 Cena dotyczy usługi.   Praca dodatkowa
8 Czyszczenie wymiennika C.W.U. wewnątrz 1 100 Cena dotyczy usługi.    Praca dodatkowa
9 Powtórne uzupełnienie ciśnienia w przeponie naczynia wzbiorczego 80 Cena dotyczy usługi.    Usługa niegwarancyjna
10 Przywrócenie prawidłowych ustawień w sterowniku solarnym - uszkodzenie niegwarancyjne na skutek ingerencji użytkownika w urządzenie 400 Cena dotyczy usługi.    Usługa niegwarancyjna
11 Wymiana rury solarnej (kol. rurowe-próżniowe) - uszkodzenie niegwarancyjne 780 Cena dotyczy urządzenia i usługi. Usługa niegwarancyjna
12 Wymiana anody tytanowej - uszkodzenie niegwarancyjne (np. na skutek braku podpięcia zasilania do sprawnie działającej sieci elektrycznej) 550 Cena dotyczy urządzenia i usługi.  Usługa niegwarancyjna
13 Wymiana dwóch luster kolektora - uszkodzenie mechaniczne 400 Cena dotyczy urządzenia i usługi. Usługa niegwarancyjna
14 Wymiana akumulatora w systemie zasilania awaryjnego -
uszkodzenie niegwarancyjne w wyniku głębokiego rozładowania
500 Cena dotyczy usługi.  Usługa niegwarancyjna
15 Kompleksowa wymiana glikolu w instalacji 800 Cena dotyczy urządzenia i usługi. Usługa niegwarancyjna/Praca dodatkowa
16 Wymiana sterownika solarnego - uszkodzenie niegwarancyjne 800 Cena dotyczy urządzenia i usługi.  Usługa niegwarancyjna
17 Wymiana czujnika instalacji solarnej- uszkodzenie
niegwarancyjne
370 Cena dotyczy urządzenia i usługi. Usługa niegwarancyjna
18 Wymiana bezpiecznika w sterowniku 340 Cena dotyczy urządzenia i usługi. Usługa niegwarancyjna
19 Wymiana reduktora ciśnienia - uszkodzenie niegwarancyjne 550 Cena dotyczy urządzenia i usługi.  Usługa niegwarancyjna
20 Wymiana zasilacza do anody - uszkodzenie niegwarancyjne 800 Cena dotyczy urządzenia i usługi.  Usługa niegwarancyjna
21 Wymiana grupy pompowej - uszkodzenie niegwarancyjne 1 700 Cena dotyczy urządzenia i usługi. Usługa niegwarancyjna
22 Wymiana pompy solarnej - uszkodzenie niegwarancyjne 1 100 Cena dotyczy urządzenia i usługi.  Usługa niegwarancyjna
23 Wymiana pompy CO/CWU - uszkodzenie niegwarancyjne 1 000 Cena dotyczy urządzenia i usługi.  Usługa niegwarancyjna
24 Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja oraz ponowne
przeszkolenie Użytkownika; ewentualne wykonanie właściwych nastaw
350  Cena dotyczy usługi. Usługa niegwarancyjna
25 Przegląd instalacji w celu przywrócenia gwarancji (np. na skutek nieautoryzowanej ingerencji) 1000 Cena dotyczy usługi. Praca dodatkowa
26 Konfiguracja monitoringu instalacji 500 Cena dotyczy usługi Praca dodatkowa
27 Godzina pracy serwisanta (dla prac nieujętych cennikiem) 350 Cena dotyczy usługi.  Usługa niegwarancyjna/Praca dodatkowa
28 Wymiana pompy ciepła - uszkodzenie niegwarancyjne cena ustalana indywidualnie Końcowa wartość kosztorysu
ustalana każdorazowo indywidualnie. 
Usługa niegwarancyjna/Praca dodatkowa
29 Odkamienianie zbiornika wody / skraplacza (błąd A5 lub P0) 600 Cena dotyczy usługi. Usługa niegwarancyjna/Praca dodatkowa

 Zakazuje się ingerencji osób trzecich w instalację oraz jej elementy przez okres obowiązywania gwarancji tj. 60 miesięcy od daty odbioru.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Gmina Ryki 2018
Deklaracja dostępności