Gmina Ryki informuje że reklamacje należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Miejskim w Rykach w pokoju 213 w godzinach urzędowania na wypełnionym protokole reklamacyjnym.

Protokół reklamacyjny

Zgłaszający awarię powinien wypełnić pola oznaczone gwiazdką.

Serwis pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Informujemy, że problemy z uruchomieniem pompy górnej wężownicy nie są usterkami gwarancyjnymi. Użytkownik powinien samodzielnie dokonywać odblokowania takiej pompy.
Wezwania z w/w problemem objęte zostaną kosztami niezasadnego wezwania serwisu.
Instrukcja uruchomienia pompy po sezonie letnim
Instrukcja obsługi zestawu solarnego

 

Cennik zgłoszeń nie wynikających z odpowiedzialności gwarancyjnej
obowiązujący od 03.04.2018 r.

Lp. Usterki Cena brutto Uwagi
1 Wezwanie niezasadne serwisu - bez naprawy 220  
2 Przegrzew instalacji solarnej - wezwanie niezasadne z naprawą 220-550 w cenie do 5l glikolu, powyżej 12 zł/litr
3 Godzina pracy serwisanta z dojazdem (dla prac nie ujętych cennikiem)* 120  
4 Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach jednego przyjazdu) + cena konstrukcji, rury. armatury 1000  
5 Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach 2 niezależnych wizyt) ** 1650  
6 Uszkodzenie pompy solarnej - (z winy użytkownika) - wymiana 770  
7 Uszkodzenie pompy CO/CWU - (z winy użytkownika) - wymiana 500  
8 Montaż pompy obiegowej - (praca dodatkowa) 385  
9 Montaż UPS-a (podtrzymanie napięcia) - (praca dodatkowa) 550  
10 Montaż reduktora ciśnienia lub termostatycznego zaworu mieszającego - (praca dodatkowa) 275  
11 Ingerencja użytkownika w sterownik przestawienie ustawień po zamontowaniu zestawu -wezwanie niezasadne z naprawą 220  
12 Wymiana rury solarnej (kol. rurowe-próżniowe) 110 + cena rury solarnej
13 Wymiana uszkodzonego sterownika solarnego - z winy mieszkańca 550  
14 Montaż zamiennego sterownika solarnego - kaucja (sterownik trafia do ekspertyzy i rozliczamy ją po ewentualnej naprawie) 550  
15 Instalacja zabezpieczenia przed przegrzewami - sterowanie pompą ładującą GW 275  
16 Czyszczenie wymiennika C.W.U. wewnątrz 385  
17 Wymiana zasilacza do anody po przepięciu (zasilacz trafia do ekspertyzy) 550  
  *Godzina pracy serwisanta z dojazdem do 20km    
  Dojazd serwisu od 20km do 50km - 55 zł    
  Dojazd serwisu od 50km do 75km - 85 zł    
  Dojazd serwisu od 75km do 10Okm -110 z³    

 Zakazuje się ingerencji osób trzecich w instalację oraz jej elementy przez okres obowiązywania gwarancji tj. 60 miesięcy od daty odbioru.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Gmina Ryki 2018